PERJANTAIKISAN TASOITUSLASKENTA

A-sarja pelaa ikätasoituksilla.

60v = tasoitus 0
61v = tasoitus 1
62v = tasoitus 2  jne…
Naiset saavat lisätasoituksen ikänsä päälle,  8 pistettä.
 Tasoitus tulee voimaan sinä vuonna, kun täyttää kyseisen iän.

A-sarjalainen voi osallistua TRIOon, ei DUOon.

B-sarja ”taitoon” perustuvilla tasoituksilla.

Tasoitus perustuu keilailuliiton taulukkoon 205/155 70%, sillä erotuksella, 
että rajoja on muutettu.                     Ne ovat 175/125 70%. 
Tällä pyritään siihen, että tasoitukset jakautuisivat tasaisemmin välille 125-175.
Tasoituslaskennassa voisi käyttää muitakin Keilailuliiton taulukoita pohjana, 
mutta tässä käytetty taulukko on havaittu hyväksi. 
Keskiarvon ollessa 175 tai yli, tasoitus on 0. Keskiarvon ollessa 125 tai alle, tasoitus on maksimi 35.
Jos alaraja olisi 155, niin suurella osalla B-sarjan keilaajista tasoitus olisi maksimi 35. 
Tasoituslaskija valitsee ”jarrun” suuruuden.  
Tässä mainittu keskiarvo on meidän laskema keskiarvo, joka ei ole missään yhteydessä liiton keskiarvoon.

Uuden pelaajan tasoitus pyritään saamaan mahdollisimman pian ”oikeaksi”.
Määrityksessä otetaan huomioon B-sarjalaisten keskiarvo pari – kolme kilpailutulosta.

B-sarjalainen voi osallistua sekä DUOon että TROon.

Tasoitukset päivitetään kuukausittain. 
Uutta tasoitusta verrataan aina edelliseen.
Tasoituksen muutosta ei tehdä täysimääräisenä vaan esimerkiksi 66- prosenttisesti. 
Tällä pyritään siihen, että tasoitukset eivät sahaisi edestakaisin.

Pelikuukausi ei ole sama kuin kalenterikuukausi. 
Kuukaudessa on pelattava kolme tai neljä viikkokisaa. 
Jos pelejä on neljä, niin huonoin jää pois. 
Puolivuosittain pitää pelata kolme tai neljä kuukausikisaa. 
Jos niitä on neljä, niin huonoin jää pois.

Keilaaja saa itse päättää osallistuuko A- vai B-sarjaan. 
Sarjojen tasoitukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
A-sarjassa mitä iäkkäämpi, sen suurempi tasoitus. 
B-sarjassa mitä ”heikompi” sitä suurempi tasoitus.